Przyroda bez Barier

Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych

Czas trwania projektu: 
1.08.2018 – 31.08.2021

Obszar realizacji projektu: 
projekt europejski, realizowany w partnerstwie z organizacjami z Niemiec, Austrii, Węgier.

Finansowanie:
Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus+.
numer projektu: 2018-1-DE02-KA204-005222

Europejski projekt „Zapewnienie dostępu do edukacji przyrodniczej i kontaktu z przyrodą dla osób niepełnosprawnych” (akronim: Przyroda bez barier) ma na celu spowodować, by kontakt z przyrodą był dostępny dla każdego. Dla prawie 80 milionów ludzi w Europie życie codzienne jest związane z wieloma różnymi barierami. Dostęp do przyrody jest często trudny dla osób niepełnosprawnych. Podjazdy zamiast schodów nie wystarczą, aby uczynić miejsce wolnym od ograniczeń. Wszelkie usługi powinny być łatwo dostępne dla każdego, bez pomocy z zewnątrz. Służą temu np. rampy, łatwy język, tablice dotykowe, informacje głosowe.  Ośrodki ochrony przyrody i edukatorzy przyrodniczy, którzy chcą zapoznać się z tematem edukacji przyrodniczej bez barier, mają do dyspozycji niewiele praktycznych materiałów. Dlatego też osoby niepełnosprawne są w dużej mierze wykluczone z edukacji ekologicznej. W naszym projekcie zajęliśmy się tym oczywistym brakiem, promując integrację osób niepełnosprawnych w UE i inspirując wszystkich Europejczyków do działania na rzecz przyrody. Projekt ma na celu pomóc edukatorom ekologicznym poznać sposoby zwiększania dostępności ich działań dla niepełnosprawnych a opracowane wytyczne podsunąć pomysły i wspierać ich w projektowaniu oferty.

Wsparcie edukacji dorosłych w zakresie doświadczeń przyrodniczych poprzez opracowywanie, testowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych: Opracowanie wytycznych w postaci broszur, dotyczących przystosowania ścieżek przyrodniczych oraz inne propozycje wspierające wolny od barier kontakt z przyrodą, skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności edukatorów przyrodniczych w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Nasze propozycje zawierają liczne wskazówki dotyczące dwóch głównych zagadnień:

  • w jaki sposób osoby pracujące w dziedzinie edukacji ekologicznej mogą poprawić swoją ofertę zajęć przyrodniczych z przewodnikiem dla osób niepełnosprawnych.
  • w jaki sposób można przygotować i/lub zmienić ścieżki przyrodnicze do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne bez opieki.

Nasze materiały edukacyjne zostały podzielone na 4 grupy, a opracowany materiał umożliwia jego użytkownikom wyznaczanie osobistych celów pedagogicznych i śledzenie sukcesu dzięki listom kontrolnym. Cały materiał jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców w ramach licencji Creative Commons.

Finansowanie

Partnerzy