Pomóż chronić przyrodę!

Pomóż chronić przyrodę!

Jak możesz nam pomóc? Przekaż 1,5% z rozliczenia podatku Gorąco zachęcamy do przekazania 1,5% podatku dla Stowarzyszenia Ekologicznego Etna podczas corocznego rozliczenia dochodów!  Środki zebrane z 1,5% przeznaczane są na działania czynne na łąkach Zielona Siłownia oraz remont ośrodka edukacyjnego w Korzeńsku. Darowizna i pomoc materialna Propozycja dla wszystkich chętnych osób, w szczególności tych, którzy…

Rozwój zasobów edukacyjnych Stowarzyszenia Ekologicznego „Etna”

Czas trwania projektu: 1.08.2014 – 31.07.2016 Obszar realizacji projektu: projekt europejski, realizowany w partnerstwie z organizacjami z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Partnerzy w projekcie: BUND Baden-Württemberg Suffolk Wildlife TrustFundación Global NatureChiemsee Naturführer Finansowanie:Program Erasmus+ Unii Europejskiej, Akcja 1, kategoria: projekty mobilności kadry edukacji dorosłych, umowa nr 2014-1-PL01-KA104-001069. Narodową Agencją dla programu ERASMUS+ jest w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu…

Na pomoc mopkom. Poprawa warunków życia nietoperzy w okolicach Jelcza
|

Na pomoc mopkom. Poprawa warunków życia nietoperzy w okolicach Jelcza

Celem projektu jest ochrona nietoperzy poprzez przystosowanie jednego z trzech poniemieckich schronów w okolicach Jelcza-Laskowic na zimowisko oraz rozwieszenie specjalnych budek lęgowych. Głównym celem jest ochrona mopka zachodniego (Barbastella barbastellus), który jest w polskim prawie objęty ochroną ścisłą i strefową, tj.  chronione są jego schronienia, jak i zimowiska, niemniej projekt ma pomóc również innym gatunkom nietoperzy  o podobnych wymaganiach siedliskowych i trybie życia.

Przyroda bez Barier
|

Przyroda bez Barier

Dostęp do przyrody jest często trudny dla osób niepełnosprawnych. Wszelkie usługi powinny być łatwo dostępne dla każdego, bez pomocy z zewnątrz. Ośrodki ochrony przyrody i edukatorzy przyrodniczy, którzy chcą zapoznać się z tematem edukacji przyrodniczej bez barier, mają do dyspozycji niewiele praktycznych materiałów. W naszym projekcie zajęliśmy się tym oczywistym brakiem, promując integrację osób niepełnosprawnych w UE i inspirując wszystkich Europejczyków do działania na rzecz przyrody.

Inspiring for Biodiversity

Czas trwania projektu: 01.09.2019 – 31.08.2022 Obszar realizacji projektu: projekt europejski, zaangażowani partnerzy z Niemiec, Austrii, Węgier, Słowacji, Estonii. Partnerzy w projekcie: Global Nature Fund Global 2000 Agencja Rozwoju Regionalnego Jeziora BalatonFundacja Ekopolis Centrum Współpracy Transgranicznej Jeziora Peipsi Finansowanie:Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z programu Erasmus+. Finansowanie Partnerzy

Gmina z werwą

Gmina z werwą

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Czas trwania projektu: 2021-11-01  –  2023-10-31 Obszar realizacji projektu: Dolny Śląsk, ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Baryczy Partnerzy w projekcie: Multum PR Spółka z o.o. Nadácia Ekopolis Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.    Warsztaty Gmina z werwą W trakcie serii warsztatów…