Na pomoc mopkom

Czas trwania projektu: 
01.05.2021 – 30.04.2022

Obszar realizacji projektu: 
województwo dolnośląskie, głównie lasy okolic Jelcza-Laskowice

Finansowanie:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach
Europejski Korpus Solidarności -Projekty solidarności

Grupa młodych ludzi – 5- osobowy zespół, realizuje projekt solidarności ze wsparciem Stowarzyszenia Ekologicznego Etna.

Celem projektu jest ochrona przyrody, która jest podstawą naszego bytu, ale też aspekt społeczny, uwrażliwienie
społeczeństwa na konieczność ochrony przyrody, głównie nietoperzy, co w rewanżu poprawi jakość życia ludzi.
Główne cele to:

  • poprawa warunków życia mopków i innych leśnych gatunków nietoperzy w lasach województwa dolnośląskiego;
  • poznanie w praktyce wymagań gatunku, sposoby ochrony czynnej i monitorowania efektów działań ochronnych;
  • poprawa wizerunku nietoperzy w społeczeństwie i zwiększenie wiedzy o nietoperzach, głównie wśród mieszkańców Wrocławia i innych okolic objętych czynną ochroną w ramach tego projektu;
  • podjęcie działań ochrony przyrody przez dodatkowe osoby spoza naszego zespołu;

Wieszanie budek dla mopków w lasach Dolnego Śląska oraz działania edukacyjno-promujące i wzmacniające pozytywny wizerunek nietoperzy w Społeczeństwie, takie jak:

  • zajęcia w szkołach – poznanie roli nietoperzy w środowisku, korzyści z ich bliskości, a także wymagań siedliskowych i sposobów ochrony;
  • Współorganizowanie wydarzeń Nietoperzowych takich jak Wrocławski Festiwal Nietoperzy 2021;
  • spacery edukacyjne z podsłuchiwaniem nietoperzy z chiropterologiem – nauka rozpoznawania nietoperzy w terenie oraz korzystania z urządzeń takich jak detektory ultradźwięków;
  • kontrola zajętych już zimowisk i budek;
  • opieka nad osłabionymi nietoperzami – karmienie, pojenie i wypuszczenie na wolność;

Finansowanie