Odnów swoją energię – warsztaty z wykorzystania energii słonecznej

Czas trwania projektu: 
30.09.2020 – 29.09.2021

Obszar realizacji projektu: 
Dolina Baryczy, Wrocław

Finansowanie:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach
Europejski Korpus Solidarności -Projekty solidarności

Grupa młodych ludzi – 7- osobowy zespół, realizuje projekt solidarności ze wsparciem Stowarzyszenia Ekologicznego Etna.

Celem głównym projektu jest promowanie wykorzystywania energii odnawialnej i jej praktyczne zastosowanie. Uświadomienie społeczności Doliny Baryczy, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za ochronę klimatu, nasze zdrowie, życie i trwamy w tym solidarnie z przyrodą. Pomagamy środowisku dla wszystkich – dla ludzi i dla całej biosfery. Ale również:

 • integracja osób w różnym wieku i o różnym statusie w kontekście solidarności z przyrodą
 • wsparcie osób o niskim statusie społecznym (którzy mają utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii) w pozyskaniu niskim kosztem urządzeń, które zastąpią drogie i zaawansowane technologicznie.
 • edukacja społeczeństwa w zakresie lokalnej ochrony klimatu
 • promocja idei upcyklingu (tworzenie ze starych, niepotrzebnych już rzeczy czegoś nowego, pożytecznego)
  Wsparcie ochrony klimatu korzystając z odnawialnej energii i pomagać mieszkańcom niskim kosztem
  tworzyć pożyteczne urządzenia jak suszarki do owoców, grzybów czy ziół, a nawet ogrzewać domy. Pokazanie alternatywnych źródeł energii uwzględniając potrzeby społeczności i jednocześnie zwracając uwagę na powagę problemu zmian klimatu, ponieważ każdy ma równe szanse i może wpłynąć na swój los.

Prowadzenie zajęć o energii odnawialnej dla mieszkańców Doliny Baryczy w czasie festynu w Krośnicach oraz w remontowanym ośrodku edukacji ekologicznej w Korzeńsku. A także:

 • akcja zbierania materiałów odpadowych w Korzeńsku i Miliczu takich jak puszki, płyty CD, folie odbijające światło, butelki, kartony do prowadzenia warsztatów o energii odnawialnej;
 • wyjazdy do Korzeńska w celu prowadzenia prac remontowych – remontowane pomieszczenia w przyszłym centrum edukacji ekologicznej;
 • wykonanie na warsztatach działających modeli wykorzystujących energię słoneczną wiatru i wody z materiałów z recyklingu takich jak suszarka nadającą się do owoców, grzybów, ziół, zapalarkę (z talerza anteny satelitarnej). panele grzewcze do budynku;
 • testowanie nie ingerującego w strukturę budynku sposobu dostarczania ogrzanego powietrza do budynku, wykorzystując folie ogrodnicze;
 • zajęcia z upcyklingu – wykorzystując materiały odpadowe tworzymy przedmioty użytkowe i dekoracje;
 • czynna ochrona przyrody – Zielona Siłownia;

Finansowanie