O Nas

Stowarzyszenie Ekologiczne ETNA powstało w roku 2001.
Zajmujemy się ochroną przyrody zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Nasze główne działania
obejmują obszar Doliny Baryczy, ale jesteśmy aktywni na terenie całego kraju, a także za granicą. Prowadzimy
zajęcia edukacyjne w szkołach, w terenie, na festynach, interweniujemy w sprawie znalezionych nietoperzy,
doradzamy w kwestiach przyrodniczych, prowadzimy wycieczki ornitologiczne i wolontariat dla przyrody.
W ramach zarządzania przez nas łąkami prywatnymi oraz należącymi do Gminy Milicz co roku wykaszamy łąki
pod Niezgodą i Wilkowem, by zachować siedliska dla ptaków i uchronić rodzime gatunki roślin. W naszej bazie
edukacyjnej w Korzeńsku organizujemy międzynarodowe obozy wolontariatu, chętnie odwiedzane przez
miłośników przyrody z wielu krajów, przyjeżdżających do nas uczyć się i pracować na rzecz lokalnego
środowiska przyrodniczego.
Stale współpracujemy z grupą BUND w Niemczech, zajmującą się ochroną przyrody nad jeziorem Bodeńskim.
Bierzemy udział w licznych projektach międzynarodowych z partnerami z Anglii, Estonii, Francji, Grecji,
Hiszpanii, Niemiec, Serbii i Węgier.
Reprezentujemy Polskę w światowej sieci Living Lakes (ang. „żyjące jeziora”), do których, obok Bajkału, Morza
Martwego i Jez. Wiktorii, należą rodzime Stawy Milickie.

Zarząd Stowarzyszenia Ekologicznego Etna:
Prezes Roman Guziak
Wiceprezes Renata Hebda
Skarbnik Ewa Zuber