Chcesz chronić klimat i bioróżnorodność? Widzisz potrzeby i chcesz to zmienić? Właśnie teraz masz szansę, aby zmienić swoje otoczenie! Zaangażuj sąsiadów, przyjaciół i zmieniajcie swój świat razem!

Zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności to największe problemy globalne z jakimi musimy się zmierzyć. Ich skutki są nieodwracalne i stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzkości. Jesteśmy w trakcie kryzysu klimatycznego, energetycznego i społecznego i jest to najlepszy moment aby zmienić swój świat. To właśnie teraz możemy wykreować nowy, lepszy świat, przyjazny nam i przyrodzie. Dlaczego nie zacząć od swojego podwórka?

Odważ się i zrób krok do przodu. Zapoczątkuj zmiany!

  • ochrona klimatu i bioróżnorodności;
  • współpraca z samorządami i przedsiębiorcami;
  • zaangażowanie społeczności lokalnej;
  • obszar realizacji inicjatyw: Dolny Śląsk, Dolina Baryczy
  • status wnioskodawcy: pełnoletnia osoba fizyczna lub grupa tych osób
  • termin zgłaszania inicjatywy do 28.02.2023 r.
  • termin zakończenia realizacji 30.09.2023 r.
  • max kwota wsparcia 4000 zł

Pamiętaj przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Gmina z werwą finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Podaj miejsce zamieszkania
Opisz kto jest wnioskodawcą. Czy składasz wniosek we własnym imieniu, czy jako grupa osób np. sąsiedzi z ulicy X w miejscowości X
Pamiętaj inicjatywa ekologiczna musi nawiązywać do ochrony klimatu lub bioróżnorodności. Napisz na czym będzie polegała Twoja inicjatywa, czy wymaga współpracy z samorządami lub przedsiębiorstwami, jeśli tak to jakimi? Jaka będzie grupa odbiorców? Czy inicjatywa będzie promowana, jeśli tak, to w jaki sposób? Jakie działania będą wykonane?
Napisz gdzie zrealizujesz swoją inicjatywę: miasto/wieś/województwo. Opisz miejsce realizacji np. park miejski, teren szkoły
Podaj okres w którym będziesz realizował inicjatywę, a szczególnie planowany termin jej zakończenia
Wsparcie przewidziane jest dla inicjatyw w maksymalnej kwocie 4000 zł
Opisz swoje przewidywane wydatki
Opisz spodziewane rezultaty przyrodnicze, społeczne i inne jakie zamierzasz osiągnąć. Kiedy te rezultaty powinny być widoczne?
Opisz czego się obawiasz, jakie zagrożenia widzisz związane z realizacją inicjatywy oraz jak planujesz je rozwiązać. W jakich kwestiach potrzebujesz doradztwa.