“Gogolińskie gniewosze”. Rozmowa z Aleksandrą Kolanek
|

 “Gogolińskie gniewosze”. Rozmowa z Aleksandrą Kolanek

W ostatnim czasie zrobiło się głośno o powstaniu nowego rezerwatu przyrody w województwie opolskim, którego przedmiotem ochrony jest rzadki polski wąż – gniewosz plamisty. Bardzo nas ten temat zaciekawił i chcemy się dowiedzieć więcej o tym pozytywnym wydarzeniu w świecie polskiej przyrody. Dlatego dziś Stowarzyszenie Ekologiczne Etna pyta u źródła. Joanna Pusz, asystent ds. projektów…

Ogród dla jeży i jaszczurek
| |

Ogród dla jeży i jaszczurek

Jesień to idealny czas na stworzenie przytulnego, przyjaznego kącika dla jeży i jaszczurek, aby na wiosnę miały miłą niespodziankę po przebudzeniu. Stworzenie lokum dla jeży lub jaszczurek jest proste, bezproblemowe i najczęściej zupełnie bezkosztowe. Jest to element, który tworzy kącik bioróżnorodności w ogrodzie. Jesienne porządki Podczas jesiennych porządków w ogrodzie, warto pamiętać o drobnych rezydentach…

Zgłoś swoją inicjatywę ekologiczną
|

Zgłoś swoją inicjatywę ekologiczną

Zaangażuj sąsiadów, przyjaciół i zmieniajcie swój świat razem! Zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności to największe problemy globalne z jakimi musimy się zmierzyć. Ich skutki są nieodwracalne i stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzkości. To właśnie teraz możemy wykreować nowy, lepszy świat, przyjazny nam i przyrodzie. Dlaczego nie zacząć od swojego podwórka? Właśnie masz szansę, aby zmienić swoje otoczenie!

Kącik Bioróżnorodności – dzika kuchnia
|

Kącik Bioróżnorodności – dzika kuchnia

W Polsce prawie połowa roślin jest jadalna!  Źródłem dzikich roślin jadalnych są najczęściej łąki.  Poniżej prezentujemy wybrane jadalne rośliny (jadalne są niektóre części roślin, a niektóre można spożywać w niewielkich ilościach – zawsze dokładnie sprawdź, która część rośliny jest jadalna i w jakiej ilości możesz ją spożyć)*

Mopek zachodni
|

Mopek zachodni

Który spośród blisko 30 gatunków nietoperzy występujących w Polsce, jest całkowicie czarny, ma uszy zrośnięte u nasady i spłaszczony pyszczek przypominający mopsa? To mopek zachodni (Barbastella barbastellus)! Nietoperz budzący wiele emocji, dla niektórych ulubiony i pocieszny zrosłouszek, dla innych latający brzydal. Mopek zachodni jest gatunkiem chronionym, w polskim prawie objęty jest ochroną ścisłą i strefową – chronione są również jego schronienia i zimowiska. Grono wielbicieli mopków niewątpliwie rośnie, gatunek ten został nietoperzem roku 2020/2021.

Na pomoc mopkom. Poprawa warunków życia nietoperzy w okolicach Jelcza
|

Na pomoc mopkom. Poprawa warunków życia nietoperzy w okolicach Jelcza

Celem projektu jest ochrona nietoperzy poprzez przystosowanie jednego z trzech poniemieckich schronów w okolicach Jelcza-Laskowic na zimowisko oraz rozwieszenie specjalnych budek lęgowych. Głównym celem jest ochrona mopka zachodniego (Barbastella barbastellus), który jest w polskim prawie objęty ochroną ścisłą i strefową, tj.  chronione są jego schronienia, jak i zimowiska, niemniej projekt ma pomóc również innym gatunkom nietoperzy  o podobnych wymaganiach siedliskowych i trybie życia.

Przyroda bez Barier
|

Przyroda bez Barier

Dostęp do przyrody jest często trudny dla osób niepełnosprawnych. Wszelkie usługi powinny być łatwo dostępne dla każdego, bez pomocy z zewnątrz. Ośrodki ochrony przyrody i edukatorzy przyrodniczy, którzy chcą zapoznać się z tematem edukacji przyrodniczej bez barier, mają do dyspozycji niewiele praktycznych materiałów. W naszym projekcie zajęliśmy się tym oczywistym brakiem, promując integrację osób niepełnosprawnych w UE i inspirując wszystkich Europejczyków do działania na rzecz przyrody.